Die historische Rauchbierbrauerei

“BACKEN UND BRATEN”

Adresse
1-6-3, Kamiasou, Asou-Ku,
215-0021 Kawasaki-Shi, Kanagawa
- Japan

“BACKEN UND BRATEN”

1-6-3, Kamiasou, Asou-Ku,
215-0021 Kawasaki-Shi, Kanagawa