Die historische Rauchbierbrauerei

“Kunen Smoke Dining”

Adresse
3-6-12-3F., Shinjyuku, Shinjyuku-Ku,
160-0022 Tokyo
- Japan

“Kunen Smoke Dining”

3-6-12-3F., Shinjyuku, Shinjyuku-Ku,
160-0022 Tokyo